มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เป็นรูปหนังสือ มีไม้บรรทัด ดินสอ ปากกาคั่นอยู่ หน้าปกหนังสือมีจุลมงกุฏหรือพระเกี้ยวยอดและอักษรย่อ จ.ป.ร. ด้านขวาของหนังสือมีช่อกุหลาบ และมุมซ้ายด้านล่างของหนังสือมีริบบิ้นผูกช่อกุหลาบ  ซึ่งมีตัวหนังสือว่า “โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ”