มิถุนายน 29, 2022

Welcome

To SKC

ประวัติโรงเรียน

 

เริ่มวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542 โดยมี นายสุวัฒน์   ลิมปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาเป็นประธาน รวมทั้งอธิการบดีกรมการศึกษา นายกว้าง  รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นายศิริ  สุงคาสิทธิ์ มาร่วมพิธี ดำเนินงานในครั้งนี้เป็นของทางผู้ใหญ่ ที่จะให้เด็กที่ไม่มีที่เรียนในพื้นที่นี้มีโอกาสเรียนในระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งเด็กที่ไม่มีโอกาสไปเรียนที่ไกลๆได้ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์  และลูกคนที่ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะที่มีจำนวนมาก  เด็กก็ไม่สะดวกที่จะไปเรียนไกลๆบ้าน เนื่องจากไม่มีรถประจำทางและอีกอย่างในบริเวณนี้ไม่มีโรงเรียนมัธยมเลย  เจ้าของนิคมอุตสาหกรรม คุณวิกรม    กรมดิษฐ์  มีความคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้โรงเรียนที่มีคุณภาพมารับรองตรงนี้  บังเอิญมีน้องชายเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพจึงได้ประสานกับท่านอธิการบดีกรมสามัญศึกษา โดยบริจาคเนื้อที่ดิน 25 ไร่ และปลูกสร้างอาคารชั่วคราวจำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน กับห้องน้ำ 1 ชุด โดยทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ส่งนายพูนทรัพย์   วัฒนไชย ที่มาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ให้มาบริหารงานที่นี่

ปีการศึกษา 2542 เป็นการเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากที่โรงเรียนอื่นๆเปิดไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  22คน โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนทุกอย่างเหมือนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และในปีแรกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยส่งครูมาช่วยสอน3 วิชา และทางอมตะจ้างครูมาช่วยสอน  สภาพโดยทั่วไปของโรงเรียน แห้งแล้ง เป็นป่าหญ้าคา ถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ำประปา รวมถึงงบประมาณต่างๆก็ไม่มี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนบริเวณนี้ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ

ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 100 คน ปีการศึกษานี้ได้รับครูอัตราจ้างมาจำนวน 4 คน ส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งหมดจึงได้รับความอนุเคราะห์จากทางอมตะ และทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในบริเวณนี้ ทางอมตะและโรงงานช่วยสร้างโรงอาหารให้ 1 หลัง

ปีการศึกษา 2544 เปิดรับนักเรียนชั้น ม. 1 จำนวน 160 คน ในปีการศึกษานี้ ได้ครูอัตราจ้างเพิ่มขึ้นอีก  8 อัตรา และทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ส่งครู มาช่วยสอน อีก 2 ท่าน และได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองและชุมชนในการจัดทำห้องคอมพิวเตอร์  1 ห้อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน

ปีการศึกษา 2545 เปิดรับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน และเป็นปีแรกที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สายการเรียน คือ วิทย์-คณิต และสายศิลป์ – ภาษา ในปีการศึกษาได้มีอาคารชั่วคราวเพิ่มขึ้น อีก 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน อาคารห้องสมุด และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 หลัง และห้องน้ำหญิง จำนวน 6 ห้อง โดยท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ บริจาคพร้อมโต๊ะ เก้าอี้ จากคุณสุรพล เตชะหรูวิจิตร

ปีการศึกษา 2546     ท่านพลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์     มอบให้พลเอกเรืองโรจน์  มหาศรานนท์      พลโทเฉลียว  อักษรดี พลโทเนาวรัตน์   ทองคำวงษ์   สร้างอาคารเรียน  4 ห้อง พร้อมสนามบาสเกตบอล  1 สนาม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้น ม.5 จำนวน 2 แผนการเรียน คือ วิทย์ – คณิต และศิลป์ – ภาษา ม.4 จำนวน 3 แผนการเรียน คือวิทย์ – คณิต และศิลป์ – ภาษา  และอังกฤษ- สังคม รับนักเรียนชั้น ม. 1 จำนวน      3    ห้องเรียน   สร้างห้องดนตรีไทย 1 ห้อง และสนามวอลเลย์   2 สนาม ในปีการศึกษา นี้มีครูจำนวน 24  คน และนักเรียนจำนวน 564  คน

ปีการศึกษา 2547 นายแพทย์ประสพ   รัตนกร  ได้มอบหมายให้ พลเอกเรืองโรจน์  มหาศรานนท์ ประสานงานกับ พลโทเนาวรัตน์   ทองคำวงษ์    และนายพูนทรัพย์  วัฒนไชย ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เรื่องพลเอกเปรม   ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาทเพื่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง 5 ห้องเรียน และนายแพทย์ประสพ  รัตนกร  ได้ให้ชื่ออาคารเรียนนี้ว่า “อาคารศึกษาพัฒนามูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์” ต่อมาคณะผู้ปกครองนักเรียน ได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์  1 เพื่ออำนวยความสะดวกทำกิจกรรมในร่มของนักเรียน พร้อมกันนี้ ได้จัดสร้างอ่างล้างหน้าจำนวน 24  อ่าง ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี อีกด้วย

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยการประสานงานของผู้อำนวยการสมหมาย วัฒนคีรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กับนายสิทธิรักษ์  จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เรื่องการสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังเก่า ซึ่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ได้งบประมาณในการสร้างอาคารใหม่ จึงรื้ออาคารหลังเก่า แต่ด้วยความห่วงใย ที่ทราบว่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ยังไม่มีอาคารอเนกประสงค์เพียงพอที่จะรองรับการทำกิจกรรมให้กับนักเรียน จึงได้ขออาคารนี้ กับผู้รับเหมาให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ขายให้กับผู้รับเหมาไปแล้ว

ทั้งนี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ได้รับความอนุเคราะห์เรื่องการขนย้าย  โครงการอเนกประสงค์และอิฐตัวหนอน จากพลเอกเรืองโรจน์   มหาศรานนท์กับพลโทเนาวรัตน์  ทองคำวงศ์  ด้วยการนำทหารมาช่วยเหลือ ทำให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี ได้รับงบในการสร้างอาคารเรียนถาวรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5,900,000 บาท ( ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)ในการสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.4/28  4  ชั้น 12 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี  สร้างห้องสุขานักเรียน  จำนวน 10 ห้อง แยกเป็นห้องสุขาชาย  5 ห้อง  และห้องสุขาหญิง จำนวน 5 ห้อง  งบประมาณทั้งหมด 740,300  บาท และได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุดเป็นเงินจำนวน 770,300 บาท

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล. / 38  (พิเศษ) 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง   จำนวน 18 ห้องเรียน งบประมาณ 17,226,500 บาท และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ( ห้อง E-learning) จำนวน 1 ห้อง งบประมาณ 980,000 บาท ต่อเติมห้องพักครู ได้แก่ ห้องฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา และห้องฝ่ายกิจการนักเรียน งบประมาณ

ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโรงไฟฟ้าโกล์ชลบุรี 2 ในการเทลานปูนเอนกประสงค์ด้านหน้าเสาธงโรงเรียน งบประมาณ 1,000,000 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโรงไฟฟ้าโกล์ ระยอง ในการจัดซื้อซุ้มศาลาไทย จำนวน 5 หลัง  งบประมาณ 144,000 บาท ได้รับงบประมาณในการสร้างเสาธง งบประมาณ 707,274.18 โดยใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล. / 38  (พิเศษ) 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง   จำนวน 18 ห้องเรียน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครองและคุณจิราพร ผู้ปกครองนายเกียรติศักดิ์  โนวังหาร ม.602 และครอบครัวในการจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนและรั้วแสตนเลส งบประมาณ 200,000 บาท  ได้รับงบประมาณจากเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการสร้างรั้วกำแพง 1,187,400 และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครองในการสร้างรั้วกำแพงดินพร้อมรั้วอิฐบล็อก งบประมาณ 230,000 บาท

ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโรงไฟฟ้าโกล์ระยอง 2 ในการจัดซื้อซุ้มศาลาไทย  จำนวน 9 หลัง 224,000 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโรงไฟฟ้าโกล์ชลบุรี 2 ในการปรับซ่อมระบบไฟฟ้า  งบประมาณ 900,000 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศิษย์เก่าในการสร้างศาลหลวงพ่อสวนกุหลาบฯ งบประมาณ 250,000 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างบ้านพักครูโสด 205/26 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ 638,000 บาท และจากเครือข่ายผู้ปกครองงบประมาณ 112,000 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครองในการก่อสร้างแสตนเชียร์และติดตั้งพัดลมงบประมาณ 353,000 บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน 1. จ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง งบประมาณ 948,000 บาท        2. งบประมาณจัดทำห้องสมุดมีชีวิต งบประมาณ 417,000  บาท

ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโรงไฟฟ้าระยอง 1 ในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด  จำนวน 617,390 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโรงไฟฟ้าระยอง 2 ในจัดซื้อคอมพิวเตอร์  งบประมาณ 382,610 บาท  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ คศล.4ชั้น ใต้ถุนโล่ง 18 ห้องเรียน  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี งบประมาณ 14,000,000 บาทและจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน 1. จ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง งบประมาณ 948,000 บาท        2. งบประมาณโครงการเสียงตามสาย งบประมาณ 295,694  บาท  3. โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 673,500  บาท

การศึกษา 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 948,000 บาท 2.โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายในโรงเรียน จำนวน 295,694บาท 3.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 673,500 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดระยอง 1    จำนวน 2 โครงการ   1.โครงการสร้างถังเก็บน้ำแบบ ฝ.33  จำนวน 300,000 บาท   2.โครงการจัดซื้อโปรเจคเตอร์ จำนวน 350,000 บาท  และได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 โครงการ คือโครงการสร้างโรงอาหารหอประชุม 101 ล/27 พิเศษ จำนวน 12,700,400 บาท

ปีการศึกษา 2560 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดระยอง 1 จำนวน 1 โครงการ คือโครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 900,000 บาท  (ปีงบประมาณ 2560) โรงเรียนมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพมีความพร้อมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงห้องประชุมชมพู – ฟ้า ให้มีความทันสมัยและสวยงาม

ปีการศึกษา 2561 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 46,699,100.00 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี งบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว งบประมาณ 5,266,000.00 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินสนับสนุนโครงการสรรหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนทางการศึกษา งบประมาณ 948,000.00 บาท โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา งบประมาณ 673,500.00 บาท กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี งบประมาณ 493,560 บาท

ปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย หญิง จำนวน 3 แห่ง แบ่งเป็นห้องน้ำชาย 2 หลัง งบประมาณ 533,535.55 จำนวนหลังละ 6 ห้อง รวม 12 ห้อง และห้องน้ำหญิง 1 หลัง งบประมาณ 418,835.55จำนวน 6 ห้อง ดำเนินการช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้รับงบสนับสนุนจาก สพฐ. และ งานก่อสร้างอาคาร 324ล/55ก  1 หลัง จำนวน 24 ห้อง เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ได้รับงบสนับสนุนจากสพฐ. งบประมาณ 22,333,000.00 บาท

ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ และ นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 170,000 บาท ในการปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาจอดในโรงเรียน

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างเสาธงชาติ ธงโรงเรียนและปรับปรุงสนามฟุตบอลโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
-บริษัทอมตะซิตี้ ระยอง จำนวน 100,000 บาท
-นายบุรพล ผาวิชัย จำนวน 80,000 บาท
-นายสุภาพ อินทรักษา และชมรมกอล์ฟ จ.ชลบุรี จำนวน 70,000 บาท
-บจก.บุรีรัมย์ธงชัย จำนวน 70,000 บาท
-นายอนุรักษ์ อ่อนศรี จำนวน 35,000 บาท
-บจก. ส.พลังชัยคอนกรีต จำนวน 30,000 บาท
-นายโชคชัย เทศปาน จำนวน 20,000 บาท
-นายวันชัย ทันสมัย  จำนวน 13,500 บาท
และเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 285,128 บาท

ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง เริ่มดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 990,600 บาท

และเริ่มดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้อง โดยใช้งบประมาณอุดหนุนรายหัวและเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 710,000 บาท