ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี โดยคุณวิกรม กรมดิษฐ์ เป็นผู้บริจาคพื้นที่ 25 ไร่ และเริ่มวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้มอบหมายนายพูนทรัพย์ วัฒนไชย มาบริหารงานและต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

 

ปีการศึกษา 2545 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวมอบให้โรงเรียน 1 หลังให้ชื่ออาคารว่า อาคารจุลานนท์1 พร้อมสร้างสนามบาสเกตบอล 1 แห่ง
ปีการศึกษา 2546 สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้อีก 1 หลัง อาคารจุลานนท์2 สนามบาสเกตบอล1 สนาม  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2547 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยม  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ปีการศึกษา 2547 พณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สร้างอาคารเรียนให้ชั่วคราวมอบให้โรงเรียน
1 หลัง  ให้ชื่อว่า อาคารศึกษา พัฒนามูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ปีการศึกษา 2554 วันที่ 20 มกราคม 2554 นายวิทยา อรุณแสงฉาน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
คนที่ 2  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
คนที่ 3  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายวันชัย  ทันสมัย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
คนที่ 4  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

About the Author