มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 

บัดนี้ การรับสมัครครูขั้นวิกฤตได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ให้เข้ารับการทดสอบในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากไม่มาทดสอบและสัมภาษณ์ตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่า สละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ