มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่ฯ

สรุปผลกิจกรรมชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าแข่งขันต่อระดับภาค ที่จังหวัดนครปฐม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ในปีนี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อระดับภาค จำนวน 18 รายการ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน