มกราคม 19, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ด่วน!! การปรับเปลี่ยนตารางเรียนของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้ปรับเปลี่ยนตารางเรียนของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 โดยจะเริ่มใช้ตารางเรียนใหม่ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน