มกราคม 21, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประกาศ !! รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานบริการ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มีความประสงค์จะสมัครรับบุคลากร ตำแหน่ง พนักงานขับรถตู้ จำนวน 1 อัตรา ในปีการศึกษา 2561

โดยมีรายละเอียดดัง  เอกสารแนบ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน