มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สัปดาห์อาเซียน ปี 2561

เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมในวันอาเซียนและสัปดาห์อาเซียน ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561
มีการจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและร่วมสนุกเล่นเกมส์ชิงของรางวัล