พฤษภาคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

[งาน 5 ส] เชิญชวนรับชมวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นพิษขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

ประชาสัมพันธ์จากงาน 5 ส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปัจจุบันมลภาวะจากพิษของฝุ่น PM2.5 มีมากขึ้นจึงขอเชิญชวนนักเรียนรับชมวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นพิษขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 หนึ่งในมลพิษร้ายในเมืองใหญ่ที่คุกคามชีวิตของคนไทย