พฤษภาคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565