มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

กำหนดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564

กำหนดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 -14 มกราคม 2565
จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนและ ผู้ปกครองให้ทราบโดยทั่วกัน