มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

การเลือกชุมนุม ปีการศึกษา 2561

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6

ดำเนินการเลือกชุมนุมใน วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561  เวลา 17.00 – 20.00 น.

เลือกชุมนุมที่นี่

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน