กันยายน 22, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประกาศ ! การไว้ทรงผมของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี