มกราคม 19, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

สารจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

 

🚭คลิปสร้างแรงบันดาลใจ👇

🚭สื่อความรู้/Infographic👇