วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

สารจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

 

🚭คลิปสร้างแรงบันดาลใจ👇

🚭สื่อความรู้/Infographic👇

About suanchon