มกราคม 19, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารอบ สัมภาษณ์ การประกวด ดาวและเดือน งานSuanchon Freshy Day 2018

ทางคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารอบ สัมภาษณ์ การประกวด ดาวและเดือน งานSuanchon Freshy Day 2018

Credit

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน