มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประกาศ !! ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว

ประกาศ !! ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกาศของโรงเรียน คลิกที่นี่