มกราคม 21, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2562 มีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนตามเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6