กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนกลางคัน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ปีการศึกษา 2562

ให้นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครองในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. เท่านั้น

ณ โดมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6