มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (รอบทั่วไป) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนกลางคัน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

นักเรียนกลางคัน