มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประกาศผล

 

ให้นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครองในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. เท่านั้น