มกราคม 21, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนกุหลาบเพชร

ประกาศผล

ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. เท่านั้น ณ โดมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี