กันยายน 22, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

งานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน