มกราคม 19, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ดอกไม้ อักษรย่อ เพลงประจำโรงเรียน

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกกุหลาบ


อักษรย่อโรงเรียน

ส.ก.ช.


เพลงประจำโรงเรียน

“เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย”