มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

วันที่ 18 มกราคม 2562

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนระดับชั้นม.ต้น และระดับชั้น ม.ปลาย ที่เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน