มกราคม 21, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

การแข่งขัน STEM และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ

วันที่ 18 มกราคม 2562

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนตัวแทนประเทศไทย (ม.ปลาย) ที่เข้าร่วมการแข่งขัน STEM ระดับนานาชาติ เนื่องในงาน The 3rd International STEM Study Contest (ISSC) ณ มหาวิทยาลัยกวางสี เมื่องกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

และนักเรียนตัวแทนประเทศไทย (ม.ต้น) ที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ เนื่องในงาน The 4th International Children Science & Mathematics Festival ณ เมือง Visakhapatnam สาธารณรัฐอินเดีย

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน