กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ จังหวัดอุดรธานี ในการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน