มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ปี 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2561 รูปภาพ : นางสาวธัญเรศ ลิ้มมะ และนางสาวศศิประภา แจ้งสว่าง

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน