มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันพบครูของลูกรัก ปีการศึกษา 2/2561

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

จัดกิจกรรม “วันพบครูของลูกรัก” ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบนโยบาย การบริหารงานของทางโรงเรียน อีกทั้งผู้ปกครองยังสามารถรับทราบพฤติกรรม และผลการเรียนของนักเรียนได้จากครูที่ปรึกษา

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน