กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ศึกษาดูงาน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู เดินทางไปศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยการต้อนรับอย่างอบอุ่นของผู้อำนวยการ บุคลากร และคณะครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน