มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี และคณะครู

เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2561 ปีที่ 1 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงเเรงงาน

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน