กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี นำคณะครู เข้าร่วมรับรางวัลพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน