มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

คุรุมุทิตา ’61

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีและคณะครู เข้าร่วมงาน “คุรุมุทิตา ’61” ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน