มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ตลาดนัดเสมา สร้างการดี ปี 2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดเสมา สร้างการดี” โดยมีการแสดงดนตรี Folk song การขายอาหาร น้ำดื่ม และของใช้จากนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ

ดูรายละเอียด