มกราคม 19, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ปี 2561

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่าน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน