มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ให้การต้อนรับการมาเยี่ยมเยือนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน