มกราคม 19, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน ปี 2561

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน) จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ณ โรงเรียนแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน