มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

เปิดบ้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปี 2561

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “เปิดบ้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน