มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันวิทยาศาสตร์ ปี 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ณ บริเวณหน้าเสาธง มีการมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น การประกวดชุดรีไซเคิล การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ฯ  รวมถึงมีชุดการแสดงละครวิทยาศาสตร์จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 404

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน