มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ตัวแทนนักเรียนไทย เข้าแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 46 ปี 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ

  1. นายจิระพงศ์ รักสงคราม ม.509
  2. นายกรกฏ อุตพันธ ม.509

ได้ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลตัวแทนนักเรียนไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๔๖

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  ณ สาธารณรัฐอินเดีย