กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ถวายพระพร จุดเทียนชัย พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) ปี 2561

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้นำการแสดงและวงโยธวาทิตของนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพร จุดเทียนชัย

เนื่องในโอกาส พระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ณ หนองก้างปลา อบต.บ่อวิน

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน