มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

เข้าร่วมโครงการ “สานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย” ปี 2561

เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561

ครูแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมโครงการ “สานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย”
ณ อาคาร 80 ปี พนัสพิทยาคาร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน