มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ตัวแทนประเทศไทยในงาน Gangneung Jonior Art Festival ปี 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน “Gangneung Jonior Art Festival” ระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองกังนึง ประเทศเกาหลีใต้

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน