มกราคม 21, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

คัดเลือกตัวแทนเยาวชนจังหวัดชลบุรี ปี 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดชลบุรีเพื่อไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน