กันยายน 21, 2021

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันเข้าพรรษา ปี 2561

เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีตัวแทนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน