มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประชุมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวีธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ( ว21/2560,ว22/2560)

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561

คณะคุณครูเข้าร่วมศึกษาดูงานประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวีธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ( ว21/2560,ว22/2560) ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน