มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปี 2561

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน