มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

นักเรียนรับทุนสิริบูรภาธรรมฯ ปี 2561

นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้ารับทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล พระมหาชูชาติ จิรสุทฺโธ วัดหงส์รัตนาราม ในวันที่ 1ี0 กรกฎาคม 2561 ณ สิริบูรพาธรรมสถาน ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน