มกราคม 22, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สพฐ.ร่วมออกแบบอาคารเรียนเอนกประสงค์ 5 ชั้น

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

กองออกแบบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มาร่วมประชุม วางแผน ออกแบบอาคารเรียนเอนกประสงค์ 5 ชั้น ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน