มกราคม 21, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2561

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมพิธี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน