มกราคม 20, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

คณะผู้บริหารครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรีียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และแสดงพิธีเปิดร่วมกับตัวแทนนักเรียนในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบ ทั้ง 11 สถาบัน ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน