มกราคม 21, 2022

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561

งานชุมนุมสุดยอดลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ครั้งที่ 3
และฝึกลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์ฝึกอบรมสัมนาและค่ายลูกเสือบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน